Каталоги, картотеки
Централізована бібліотечна система "Свічадо"
Святошинського району міста Києва

Зорієнтуватися в бібліотечному фонді користувачеві допоможе система каталогів і картотек, які є своєрідним путівником по фондах книгозбірень.

Система каталогів і картотек є складовою частиною довідково-бібліографічного аппарату бібліотек ЦБС «Свічадо». Кожен каталог має своє цільове призначення, дозволяє проводити пошук видань відповідно запитів користувачів. Бібліотечні каталоги і картотеки взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного і розкривають склад і зміст бібліотечного фонду в різних аспектах.

Каталоги і картотеки містять каталожні картки, на які, згідно існуючим правилам бібліографічного опису, занесені основні дані про кожний наявний в бібліотеці документ.
Каталоги і картотеки бібліотеки розрізняються за видами відображених документів, призначенням, охопленням фондів, способом групування і формою представлення інформації.

 

До складу каталогів і картотек бібліотек ЦБС «Свічадо» входять:

  

  • Електронний каталог

Електронний каталог вміщує бібліографічні записи на всі види документів, включаючи періодичні видання і статті, видані російською, українською та іншими мовами на різних носіях інформації і за різні хронологічні періоди.

Пошук в електронному каталозі ведеться за різними ознаками: прізвищем автора, назвою видання, ключовими словами, роком видання, іншими ознаками.

У фондах бібліотек є частина видань, інформація про яких не внесена до електронного каталогу. Для їх пошуку можна скористатися картковими каталогами

 

  • Каталоги карткові

Абеткові та систематичні карткові каталоги відображають фонди як бібліотек в цілому, так і окремі фонди відділів-фондоутримувачів. Залежно від способу групування вміщеного матеріалу каталоги бібліотеки розділяються на два види: абетковий, систематичний.

В абеткових каталогах картки розставлені в алфавіті прізвищ авторів або заголовків книг, незалежно від їх змісту. За допомогою абеткових каталогів можна встановити: чи є в бібліотеці той або інший документ, скільки видань певного твору зберігається в бібліотеці.

У систематичних каталогах картки згруповані за галузями знань. Кожна група має ділення на певні логічні частини. Користуючись систематичним каталогом, можна добрати літературу з тієї або іншої галузі знань, з окремих проблем і тем. Щоб швидко відшукати потрібний розділ систематичного каталогу, радимо скористатися абетково-предметним покажчиком (АПП), який є своєрідним "ключем" до систематичних каталогів і картотек.

 

  • Читацький абетковий каталог

У каталозі відображається фонд бібліотеки, який включає книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації українською і російською мовами. У каталозі відображаються документи, хронологічне охоплення яких – з 1933 року.

 

  • Читацький систематичний каталог

Каталог відображає фонд бібліотеки (книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання, документи на новітніх носіях інформації українською і російською мовами. Каталожні картки групуються відповідно до таблиць бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК) – для документів, виданих з 1987 р. і таблиць бібліотечної класифікації (ТБК) – для документів, виданих до 1986 р. Картки розташовані в зворотній хронології (картки на нові видання розміщуються попереду).

 

  • Абетково-предметний покажчик

До систематичних каталогів ведеться абетково-предметний покажчик. Абетково-предметний покажчик – це абетковий перелік понять (наочних рубрик) і тем, який супроводжується вказівкою класифікаційних індексів (ББК, ТБК), за якими збирається література з певної теми в систематичному каталозі.

Він полегшує пошук документів в систематичних каталогах і картотеках, завдяки тому, що напроти назви поняття (предмету) вказаний класифікаційний індекс, який відображає галузь знань, до якої відноситься питання, що цікавить користувача; показує тематичний зв'язок суміжних галузей.

 

  • Краєзнавча картотека

Картотека служить для пошуку інформації про місто Київ та Святошинський район. Включає картки на книги, статті зі збірок і періодичних видань тощо.

В картотеці відображається фонд бібліотеки з краєзнавства: книги, брошури, видання, що продовжуються, образотворчі видання, нормативно-технічні, картографічні видання і документи на новітніх носіях інформації. Також до картотеки включені аналітичні бібліографічні описи статей з книг, газет, журналів, збірок, видань, що продовжуються, рецензії.

Картотека відображає документи українською і російською мовами.

Спосіб групування карток в каталозі:

  1. основний ряд – систематичний, в межах кожного ділення – абетковий, згідно українсько-російської абетки.
  2. у біобібліографічній частині матеріал розміщений за персоналіями, які розташовані за абеткою.

 

  • Систематична картотека статей

Систематична картотека статей відображає зміст журналів, газет, збірок, виданих українською і російською мовами. Представлена в ній інформація відзначається новизною, актуальністю і конкретністю тематики. Картки в систематичній картотеці статей зберігаються до того часу, доки статті актуальні і на них існують запити користувачів.
Складовими частинами картотеки є картотеки «Рецензії» і «Персоналії».

Спосіб групування матеріалу в картотеці – систематичний, у зворотній хронології, в картотеці «Персоналії» - абетковий.
До картотеки ведеться абетково-предметний покажчик.

 

  • Допоміжні картотеки

Вони створюються з метою додаткової зручності пошуку необхідної інформації. Їх назва відображає зміст матеріалів, які розкриваються.